Fiscale informatie

ANBI
Met ingang van 1 januari 2014 geldt voor ANBI’s een publicatieplicht. Zij moeten dan via een internetsite de volgende gegevens van het afgelopen boekjaar van de ANBI openbaar maken.

Naam van de stichting : In de Slag van 150
Rietkamp 1
5311 GX Gameren
0418-562068
info@indeslagvan150.nl

Rek. nr. NL24RABO0179179284
KvK nr. 60541326
Fiscaal nr. 853953752

Uitleg van de naam.
Klik hier voor uitleg van de naam.

Doelstelling In de Slag van 150
In de Slag van 150 heeft als doel het welzijn in de Bommelerwaard te bevorderen.

Beleidsplan
Klik op het item voor info over het beleidsplan 2022, met onder andere de financiële prognose en de activiteitenkalender. Tevens is beschikbaar het afschrift van de akte van oprichting en de inschrijving van de Kamer van Koophandel.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting “In de Slag van 150” bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Beloningsbeleid
De stichting zal in principe geen beloningen uitbetalen. De bestuurders krijgen geen beloning van stichting “In de Slag van 150″. Vrijwilligers of andere medewerkers krijgen geen beloning van stichting “In de Slag van 150″. Deelnemers aan evenementen moeten zelf al hun kosten betalen, ook al zijn ze lid van het bestuur.

Activiteiten
Van de activiteiten zal verslag gemaakt worden via http://www.indeslagvan150.nl/berichten.

Financiële verantwoording
Zodra een boekjaar achter de rug is, zal als sub-item onder de menukeuze ‘ANBI-informatie’ het jaarverslag onder de beschrijving ‘financieël jaaroverzicht’ worden gepubliceerd.