Financieel jaaroverzicht 2016

balans_en_resultaat_2016

Voor vragen, opmerkingen of extra informatie kunt u zich wenden tot de penningmeester via info@indeslagvan150.nl.