Financieel jaaroverzicht 2018

balans_en_resultaat_2018balans_en_resultaat_2018_page2.bmp

Voor vragen, opmerkingen of extra informatie kunt u zich wenden tot de penningmeester via info@indeslagvan150.nl.