Doneer

Wilt u onze stichting steunen dan kunt u dat doen door geld over te maken naar rabobankrekening 179.179.284 ten name van stichting “In de Slag van 150”. Het IBAN van onze rekening is NL24RABO0179179284.

Bij voorbaat hartelijk dank.