Doelstellingen

logo-3.png
INFORMATIE VOOR SPONSOREN STICHTING “In de Slag van 150”

Het doel van de stichting
Stichting “In de Slag van 150” heeft als doel het op sportieve wijze inzamelen van geld voor goede doelen die het lokale welzijn bevorderen. Lokaal betekent in dit geval de Bommelerwaard.

Het sponsorgeld
“In de Slag van 150” zorgt dat een groot deel van het sponsorgeld wordt besteed aan het doel van de stichting. Een klein deel wordt gebruikt voor noodzakelijke kosten om de stichting te exploiteren. Het sponsorgeld wordt uitdrukkelijk niet gebruikt voor het bekostigen van hotelkosten, reiskosten, skeelerkosten en dergelijke die gemaakt worden tijdens evenementen. Die zullen worden gedragen door de deelnemers zelf. Op de website zal een overzicht komen te staan van de geschonken middelen.

Iedere donateur, iedere deelnemer aan een evenement en het bestuur zelf kan doelen of ideeën aandragen waar stichting “In de Slag van 150” steun aan zou kunnen bieden. Te denken valt aan schrijnende gevallen van inwoners van de Bommelerwaard die wel wat hulp kunnen gebruiken. Maar ook te denken valt aan middelen waar iedere inwoner plezier van kan hebben. En ondersteuning van projecten zoals de nieuw te bouwen Hospice in Zaltbommel, waar een groot deel van het sponsorgeld van 2014 voor werd gebruikt. Zolang het maar binnen de doelstelling van de stichting valt, zijn alle ideeën welkom.

ANBI-status
De stichting heeft in 2014 de ANBI-status aangevraagd en het bestuur gaat ervan uit dat die over enkele maanden met terugwerkende kracht zal worden verkregen.

  • aanvulling : de ANBI-status is zoals verwacht definitief verkregen.

Website
Op onze site www.indeslagvan150.nl kunt u meer informatie vinden, onder andere de oprichtingsakte met daarin opgenomen de statuten.